Hand

Näin käytät oikein Voltarenia

Kipu on epämiellyttävä fyysinen tunne, joka kertoo, että kehossasi on jotain vialla. Se voi olla lievää tai aggressiivista, terävää tai tuskallista, kestää hetken tai olla pysyvä tila.

Mutta mikä on oikea tapa käyttää kivunlievityslääkkeitä? Mistä tiedät, mikä sopii sinulle parhaiten? Ovatko kaikki kipua lievittävät lääkkeet samanlaisia?

Lääkkeiden yhteisvaikutukset

Kun otat jotakin sinulle uutta lääkettä, selvitä miten muut mahdolliset lääkkeesi, ravintosi ja terveydentilasi vaikuttavat käyttämäsi lääkkeen tehoon.

Lääkkeiden yhteisvaikutusten kolme päätyyppiä

 1. Lääkkeiden yhteisvaikutukset. Nämä tarkoittavat kahden tai useamman lääkkeen ottamista samanaikaisesti. Lääke voi vaikuttaa toisen lääkkeen tehoon, mikä tarkoittaa usein sitä, että teho on puutteellinen tai että sivuvaikutusten riski kasvaa.
 2. Lääkkeiden ja ravinnon tai juoman yhteisvaikutukset. Monet ruoat ja juomat vaikuttavat lääkkeiden tehoon, minkä seurauksena kehosi saama lääkeannos voi olla teholtaan aiottua pienempi tai suurempi.
 3. Lääkkeiden ja sairauksien yhteisvaikutukset. Esimerkiksi korkea verenpaine tai diabetes saattavat vaikuttaa ottamasi lääkkeen tehoon pienentävästi tai suurentavasti. Kysy lisää lääkäriltäsi tai apteekista.

Kivunlievityslääke ja ikäihmiset

Lääkeherkkyys lisääntyy sekä ikääntymisen että sairauksien seurauksena, ja on yleistä, että iäkkäät ihmiset käyttävät monia lääkkeitä. Tämä lisää sivuvaikutusten riskiä ja sitä, että lääkkeet voivat vaikuttaa epäsuotuisasti toisiinsa.

Kehon ikääntymisellä on myös vaikutuksensa sen kykyyn käsitellä lääkettä (jakaa, hajottaa ja eliminoida lääke). Tämä tarkoittaa sitä, että lääke poistuu elimistöstä hitaammin, minkä seurauksena sen vaikutus voimistuu, mikä taas voi johtaa sivuvaikutuksiin. Siksi on tärkeää mukauttaa lääkehoitoa mahdollisella annostelun pienentämisellä – muutoin yliannostuksen tai sivuvaikutusten riski voi olla suuri.

Särkylääke ja raskaana olevat tai imettävät

Synnyttävän vanhemman ottamat lääkkeet, mukaan lukien reseptivapaat lääkkeet, voivat vaikuttaa sikiöön tai imetettävään lapseen. Keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin otat kivunlievityslääkkeitä raskauden tai imetyksen aikana ja lue pakkausseloste huolellisesti.

Särkylääke ja alkoholi

Lääkkeen ja alkoholin samanaikainen käyttö ei ole suotavaa, sillä joissain tapauksissa se voi olla jopa kohtalokasta. Alkoholi voi vaikuttaa maksaan siten, että lääkkeen teho heikentyy tai kasvaa, jolloin lääkettä on kehossa liikaa tai liian vähän. Myös riski sivuvaikutuksista kasvaa.

Kivunlievityslääkkeet ja sivuvaikutukset

Kivunlievityslääkkeet ovat usein tehokas tapa lievittää erilaisia kiputiloja, mutta sinun on hyvä tietää, että niiden mukana tulee aina myös riski saada sivuvaikutuksia.

Sivuvaikutusten yleisyys

Kaikki lääkkeet voivat aiheuttaa sivuvaikutuksia, mutta kaikki ihmiset eivät välttämättä koe niitä. Jos huomaat kokevasi jonkin uuden haittavaikutuksen tai koet pakkausselosteessa ilmoitetun haittavaikutuksen erityisen voimakkaana, ole yhteydessä lääkäriin ja apteekkiin.

Sivuvaikutukset luokitellaan niiden esiintyvyyden todennäköisyyden mukaan:

 • Hyvin yleinen 1/10
 • Yleinen välillä 1/10 ja 1/100
 • Melko harvinainen välillä 1/100 ja 1/1000
 • Harvinainen välillä 1/1000 ja 1/10 000
 • Hyvin harvinainen 1/10 000 tai harvemmin

Henkilökohtaiset tekijät

Henkilökohtaiset tekijät voivat lisätä todennäköisyyttä kokea lääkkeiden sivuvaikutuksia. Riskitekijöitä voivat olla:

 • Perinnölliset tekijät
 • Vallitsevat olosuhteet
 • Toisen lääkkeen samanaikainen käyttö (tunnetaan lääkeyhteisvaikutuksena)
 • Iältään erittäin nuori tai erittäin vanha käyttäjä
 • Raskaus tai imetys

Onko olemassa kivunlievityslääkkeitä, joilla ei ole sivuvaikutuksia?

Kaikki lääkkeet aiheuttavat valitettavasti sivuvaikutuksia joillekin ihmisille. Vaikka sivuvaikutuksettomia kivunlievityslääkkeitä ei olekaan, voidaan niiden toimivuuden todennäköisyyttä pitkälle ennakoida käyttäjän terveydentilan perusteella.

Haitallisten vaikutusten riskiä voi pienentää ottamalla oikean annoksen lääkettä oikealla tavalla ja oikeaan aikaan.